Hvor kan du blive anbragt?

Anbringelsessteder

Der er mange forskellige anbringelsessteder, og det er vigtigt, at du bliver hørt, når det skal besluttes, hvor du kan bo.

Netværksanbringelse

Netværksanbringelse er en anbringelse, hvor du bliver anbragt ved nogle i dit netværk. Det kan være familie eller venner.

Plejefamilie

En plejefamilie er en almindelig familie, hvor du kommer til at bo. Du kommer til at indgå i familiens daglige liv. Mange plejefamilier har flere børn boende. Det kan både være familiens egne biologiske børn, men det kan også være anbragte børn.

Opholdssteder

En institution er et sted, hvor der bor andre anbragt børn og unge. Der er tilknyttet pædagoger, og der vil altid være voksne til stede.

Efterskole

Har du alderen til det, kan en efterskole være den rigtige løsning for dig.

Er du i tvivl?

Er du i tvivl om, hvad der er rigtigst for dig, så ring gerne til os. Vi skal selvfølgelig ikke fortælle dig, hvad der er bedst for dig, men vi kan hjælpe dig med at tale om de forskellige muligheder, så du selv kan træffe en beslutning. Du kan også tale med din støtteperson eller din sagsbehandler ved kommunen. Det er vigtigt, at der bliver fundet et sted, hvor du bliver glad for at bo. Er du eksempelvis glad for dyr, kunne det være en god idé, at du anbringes et sted, hvor der er dyr. Ønsker du at bo tæt på dine forældre, er det også et ønske, som vi kan hjælpe dig med at få formidlet til kommunen.

 

Call Now ButtonKONTAKT OS