Hvad står der i serviceloven?

Servicelovens regler anbringelse uden for hjemmet

I serviceloven finder man kommunernes grundlag for tvangsanbringelse. For at kunne undersøge, om kommunens beslutning er korrekt, er det vigtigt, at man kender bestemmelsen. Tvangsanbringelse

Servicelovens § 58 lyder sådan:

§ 58. Er der en åbenbar risiko for, at barnets eller den unges sundhed eller udvikling
lider alvorlig skade på grund af
  1. utilstrækkelig omsorg for eller behandling af barnet eller den unge,
  2. overgreb, som barnet eller den unge har været udsat for,
  3. misbrugsproblemer, kriminel adfærd eller andre svære sociale vanskeligheder hos barnet eller den unge eller
  4. andre adfærds eller tilpasningsproblemer hos barnet eller den unge,

kan børn og unge-udvalget uden samtykke fra forældremyndighedens indehaver og den unge, der er fyldt 15 år, træffe afgørelse om, at barnet eller den unge anbringes uden for hjemmet, jf. § 52, stk. 3, nr. 7. Der kan kun træffes en afgørelse efter 1. pkt., når der er begrundet formodning om, at problemerne ikke kan løses under barnets eller den unges fortsatte ophold i hjemmet.”

Kommunen skal inden tvangsanbringelse beslutte, om de mener, at det er forældrene, der ikke kan varetage børnenes behov, eller om børnene har nogle særlige behov, der gør det nødvendigt at fjerne dem. Vi ser også, at kommunen af og til anvender begge begrundelse.

Støtte før tvang!

Der skal være en begrundet formodning om, at problemerne ikke kan løses i hjemmet.

Det er kommunen, der skal godtgøre, at problemerne ikke kan løses ved barnets fortsatte ophold i hjemmet.

Dette er en vigtig bestemmelse, og vi har vundet mange sager ved at forklare børn- og ungeudvalget, at der ikke er begrundet formodning om, at problemerne ikke kan løses ved støtte og hjælp i hjemmet. Det giver sig selv, at hvis man ikke har forsøgt at give støtte inden en tvangsanbringelse, så må der ikke være nogen tvivl om, at støtten ikke ville kunne hjælpe. Det vil eksempelvis være tilfældet, når mor eller far er narkoman.

Vi har også oplevet, at kommunen har givet en støtte, som slet ikke er relevant for familien. Når den ikke har hjulpet, har kommunen efterfølgende forsøgt anbringelse. Det har børn- og ungeudvalget sagt nej til. Man må først forsøge at give den rigtige støtte, og først når kommunen har gjort det, og den ikke har virket, bør man forsøge at gå videre med en anbringelse.

Når vi vinder en sag, lægger vi den på vores facebookside. Du kan læse vores vundne sager, og hvorfor vi vandt på siden. Find den HER

.

Alternativer til tvangsanbringelse

Kommunen skal gå ind og vurdere, om det kunne være relevant at forsøge med støtte og hjælp i hjemmet inden man anbringer. Hvis kommunen vurderer, at der skal gives noget støtte og hjælp, bør kommunen også vurdere, hvilken form for støtte og hjælp, der skal gives. Der er nemlig mange forskellige former for hjælp, man kan tilbyde. Dem kan du læse om HER.

Hvis du står over for en anbringelse, men ikke er blevet tilbudt relevant hjælp eller støtte så kontakt os med det samme. Der er før lykkes os at få stoppet en tvangsanbringelse og givet noget støtte i stedet. Du kan finde vores kontaktinformationer HER.

 

 

Call Now ButtonKONTAKT OS