Læs mere her

Adoption uden samtykke

Hvad er betingelserne for tvangsadoption og hvad kan du gøre? 

tvangsanbringelse

En tvangsadoption er nok den mest indgribende foranstaltning en offentlig myndighed kan træffe afgørelse om. Betingelserne for at kunne træffe afgørelse om at der skal iværksættes en tvangsadoption er derfor også meget skærpede. 

For at kunne iværksætte en tvangsadoption er det vigtigt, at det kan godtgøres, at forældrene er varigt uden forældreevne. Denne bevisførelse kan være svær for kommunen at løfte, og kan kommunen ikke det, vil kommunen ikke kunne få en tvangsadoption igennem. 

Inden en kommunen går i gang med en tvangsadoption af et barn, vil de typisk lave en § 50-undersøgelse – også kaldet en børnefaglig undersøgelse. Denne undersøgelse skal belyse, om der er belæg for en tvangsadoption eller om andre og mindre indgribende foranstaltninger er tilstrækkelige. 

Hvad kan du gøre for at indgå en tvangsadotion?

For det første skal du kontakte os så snart kommunen nævner ordet tvangsadoption. Det er vigtigt at få os hurtigt på banen.

Derudover er det vigtigt, at du samarbejder med kommunen omkring de undersøgelser, som de vil lave, da det typisk også vil medføre, at du kan være med til at få indflydelse på, hvordan de laves og hvilke oplysninger der indgår. Vi anbefaler, at du ikke samtykker til noget uden at du først  

I forhold til spørgsmålet omkring forældrekomptenceundersøgelse er det vigtigt, at du ikke siger ja til sådan en, før du har talt med os. Der er desværre rigtig mange psykologer, som ikke er egnede til at lave denne type undersøgelser, – og vores erfaring gør, at vi ved, hvem du skal styre udenom. 

Vi er med dig fra start til slut

Vi følger dig og sagen hele vejen igennem systemet. Vi er erfarne børneadvokater, og slipper ikke sagen før du er tilfreds med resultatet. 

tvangsanbringelse

Vigtig information

Spørgsmål og svar

Ja, det kan man. Hvis man er ordentlig forberedt og man møder med en erfaren advokat, så kan man vinde sagen. Det kræver dog også, at man har en god sag. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har en god sag, er du velkommen til at kontakte os. 

Måske. Vi vil i hvert fald gerne gøre forsøget. Kontakt os endelig – og så vil vi se, hvad vi kan gøre for dig. 

Du skal skrive hvilke oplysninger der er urigtige, og så skal du kontakte os hurtigst muligt. Så vil vi hjælpe dig med at forelægge dine synspunkter næste gang sagen skal behandles. 

Du skal respektere barnets ønske. Vi kan og vil ikke hjælpe med at foranstalte samvær mellem et barn og en forælder, som barnet er utryg ved. Vores rådgivning tager altid udgangspunkt i, hvad der er bedst for barnet. 

Ja, du har frit valg når det kommer til advokat. Du må også gerne skifte advokat, hvis du fortryder dit nuværende valg af advokat. Kontakt os gerne uforpligtende. 

Ja, hvis betingelserne ikke er opfyldte, så er det. Betingelserne for anbringelse er, at der skal være en åbenbar risiko for, at barnets eller den unges sundhed eller udvikling lider alvorlig skade. Derudover er det en betingelse, at problemerne ikke kan løses i hjemmet. Der skal rigtig meget til, før betingelserne herfor er opfyldt. Kontakt os gerne for en vurdering af din sag, hvis du mener, at dine børn er ulovligt anbragt. 

Du kontakter os. Så skal vi nok sørge for, at anden advokat får besked og at vi får sagens bilag. 

Kontakt os når som helst.

Vi ved din sag er vigtig. Derfor vender vi altid tilbage inden for 24 timer.