Forældrekompetenceundersøgelse

Det er ikke et krav, at kommunen skal udarbejde en forældrekompetenceundersøgelse. Kommunen har dog en forpligtelse til at sørge for, at alle relevante oplysninger er indhentet. Det betyder, at medmindre det er helt åbenbart, at forældrene ikke kan tage vare på barnet, så skal der udarbejdes en forældrekompetenceundersøgelse.

Der skal generelt stilles store krav til kvaliteten af forældrekompetenceundersøgelser, da undersøgelserne ofte gennemføres i yderst følsomme sager. Det er ligeledes sager, der ofte har stor indflydelse på de involveredes liv, og forældrekompetenceundersøgelsernes konklusioner tillægges typisk stor vægt, når de indgår i sagens oplysningsgrundlag.

Der findes ikke regler for, hvordan disse undersøgelser skal laves, hvilket må siges at problematisk, da de får stor betydning for afgørelsen. Socialministeriet har dog lavet nogle retningslinjer, som de anbefaler, at kommunerne følger. Disse retningslinjer kan læses HER.

Jeg mener, at forældrekompetenceundersøgelsen er forkert

Hvis du mener, at den undersøgelse, der er lavet på dig, er lavet forkert, er det muligt at klage over den til Psykolognævnet. Hvis du er i tvivl om, hvordan du klager eller om undersøgelsen i øvrigt er korrekt, er du velkommen til at kontakte os. Vi hjælper dig gerne.

hands-918774__180

Forældrekompetenceundersøgelsens indhold

I forældrekompetenceundersøgelsen skal der altid foretages en konkret og individuel vurdering af familiens situation, og forældrenes ressourcer og vanskeligheder skal altid ses i forhold til barnets behov. Nogle børn har fx behov for meget tydelige omsorgspersoner og en meget struktureret hverdag, mens andre børn godt kan trives med og udvikle sig under mere uforudsigelige rammer. Barnets alder vil typisk også have stor betydning for, hvad der skal lægges vægt på.

Forældrekompetenceundersøgelsens indhold og konklusioner bør derfor altid tage udgangspunkt i, om forældrene er i stand til imødekomme det konkrete barns basale og udviklingsmæssige behov. Undersøgelsen består derfor både af en vurdering af barnets behov og af en vurdering af de ressourcer og vanskeligheder hos forældrene, der har betydning for deres muligheder for at imødekomme barnets behov. Undersøgelsen bør derfor indeholde en vurdering af forældrenes udviklingspotentiale, dvs. indeholde overvejelser om, hvorvidt forældrene i relevant omfang vil og kan ændre deres samspil med barnet, arbejde med deres egen livssituation, psykiske vanskeligheder, el.lign., inden for en for barnet relevant tidshorisont. Ligeledes skal barnets potentiale for at udvikle andre mestringsstrategier, evt. med relevant støtte eller behandling, vurderes.

En forældrekompetenceundersøgelse bør som udgangspunkt altid indeholde:

1) Samtaler med forældrene (og evt. samlevere)

2) Samtaler med barnet (dog afhængig af barnets alder og modenhed)

3) Observationer af samspillet mellem barn og forældre

4) En gennemgang af relevante sagsakter

5) Yderligere information om barnet eller forældrene fra relevante aktører

6) En gennemgang af undersøgelsens resultater med forældrene

Som supplement kan en eller flere af følgende være relevante efter en konkret vurdering og særskilt aftale:

  • Psykologisk testning af forældrene (kognitive tests eller personlighedstests)
  • Psykologisk testning af barnet (kognitive tests eller personlighedstests)
  • Observationer af barnet i daginstitution, skole el.lign.
Call Now ButtonKONTAKT OS