Lad en erfaren børneadvokat hjælpe dig gennem junglen

- vi kender serviceloven, forvaltningsreglerne og menneskerettighederne.

Det følger af serviceloven, at når en kommune beslutter sig for, at et barn bør anbringes ud for hjemmet, så har forældrene ret til betalt advokat. Det gælder dog kun, hvis forældrene ikke er enige med kommunen.  

Vi anbefaler, at forældrene benytter sig af denne ret.

Hvad kan vi gøre? 

Det følger af serviceloven, at kommunen ikke kan beslutte, at et barn skal anbringes. Kommunen kan dog indstille til børn- og ungeudvalget, at udvalget beslutter at anbringe barnet. I den forbindelse laver kommunen en indstilling, som sendes til forældrene og forældrenes advokat. 

Denne indstilling beskriver hvorfor kommunen er bekymret, og hvorfor kommunen mener, at betingelserne for anbringelse er opfyldte. 

Indstillingen er sagens vigtigste dokument, og de oplysninger som fremgår af indstillingen skal være korrekte. Er de ikke det, kan vi hjælpe med at gøre opmærksomme på det. 

Derudover indeholder serviceloven en række krav til, hvad der skal være med i indstillingen. Vi gennemgår om alt er med, eller om kommunen har glemt noget. Hvis kommunen har glemt noget, påpeger vi det. 

Fremlæggelse af yderligere dokumenter

Ganske ofte oplever vi, at forældrene har en masse dokumenter, som er relevante for sagen og taler til forældrene fordel, men som ikke ligger i de akter, som kommunen sender ud. Vi hjælper med at sikre, at udvalget får papirerne, så alle i udvalget kender sagen. 

Du møder ikke alene

Vi møder nemlig sammen med dig - både i børn- og ungeudvalget, Ankestyrelsen og i retten. Vi hjælper dig igennem mødet, og hjælper med til at sikre, at du får sagt alt det, som du ønsker at sige under mødet. Vi venter også sammen med dig bagefter, og går med ind, når du får resultatet. 

Grundighed, nærvær og tilgængelighed

Det er vores kerneværdier, og dem værner vi om. 

Vi er grundige i vores forberedelse af sagen, vi læser alle sagsakterne igennem, og gennemgår sagen sammen med forældrene. Vi har forståelse for, at det er en rigtig svær situation at stå i, og vi hjælper gerne med at få søgt om en støtteperson. Derudover lægger vi stor vægt på at være tilgængelige. Vi har mange møder, og kan derfor naturligvis ikke altid træffes, men vi bestræber os på at ringe tilbage så hurtigt som muligt, og i øvrigt at holde en tæt kontakt med vores klienter. 

 

Call Now ButtonKONTAKT OS