Alternativer til tvangsfjernelse

Tvangsfjernelse af børn – er der alternativer?

En tvangsfjernelse af børn er ikke kun indgribende over for forældrene, men også det barn, der bliver fjernet fra sin dagligdag og den nærmeste familie. En tvangsfjernelse bør derfor være den allersidste løsning.

Inden kommunen beslutter at tvangsfjerne, skal kommunen overveje om anden og mindre indgribende hjælp til barnet/den unge vil være tilstrækkeligt. I den forbindelse kan kommunen overveje en lang række støtteforanstaltninger.

Støtten kan blandt andet bestå af:

  • Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet.
  • Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer.
  • Døgnophold både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien i en plejefamilie, på et godkendt opholdssted eller på en døgninstitution eller i et botilbud.
  • Aflastningsordning, i en netværksplejefamilie, i en plejefamilie, på et godkendt opholdssted eller på en døgninstitution.
  • Udpegning af en personlig rådgiver for barnet eller den unge.
  • Udpegning af en fast kontaktperson for barnet eller den unge og for hele familien.
  • Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge og i den forbindelse udbetaling af godtgørelse til den unge.
  • Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte.

tvangsfjernelse af børn

Det kan være en god idé, at du foreslår en eller flere af ovenstående støtteformer til kommunen tidligt i forløbet. Støtten skal nemlig gives tidligt og sammenhængende, og det kan være muligt at forhindre tvangsfjernelse, hvis der handles hurtigt. Vi vil gerne hjælpe dig i dialogen med kommunen. Selv hvis dit barn allerede er fjernet, er det ikke for sent at iværksætte en af ovenstående støtteforanstaltninger. Kontakt os gerne uforpligtende, så vi sammen kan gennemgå dine muligheder, herunder muligheder for en eventuel genoptagelse af sagen.

Familiecenter eller plejefamilie

Vi ser ofte, at kommuner vælger at sende familier på et familiecenter – eller som det også bliver kaldt – et mor-barn hjem. Vi er ikke begejstret for disse familiecentre, og det er desværre vores indtryk, at familierne ikke altid får den støtte og hjælp, som de fortjener og har brug for.

Vi anbefaler derfor altid en plejefamilie i stedet. I praksis fungerer det sådan, at mor, far og barnet flytter ind til en plejefamilie, hvor der er en plejemor, der kan hjælpe og guide. Det betyder, at man er i trygge og rolige omgivelser, og at der kun er én vejledningsperson, som familien skal forholde sig til. Det er vores oplevelse, at der i langt flere tilfælde sker tvangsfjernelse af børn efter ophold på familiecentre i forhold til ophold ved plejefamilier.

Blot fordi du har været på et familiecenter, og har fået dit barn anbragt, er det ikke sikkert, at der ikke er mere at gøre. Vi har haft sager, som vi vundet – også selv om familiecentret har lavet negative udtalelser. For mange unge mødre er det nemlig stressende at skulle tage ophold på et familiecenter, og de ville i stedet have haft bedre af et ophold i en plejefamilie. Vi argumenterer i udvalget for, at det var den forkerte støtte kommunen valgte, da kommunen valgte et familiecenter og at kommunen i stedet burde have valgt en plejefamilie. Det har vi vundet sager på. Vi har både fået forhindret tvangsfjernelse af børn, og vi har fået hjemgivet børn.

Du kan læse mere om vores advokater HER.

Call Now ButtonKONTAKT OS