ungdomskriminalitetsnævnet

Hvad er ungdomskriminalitetsnævnet? 

Ungdomskriminalitetsnævnet er et nævn, der behandler sager, hvor børn og unge i alderen 10 til 17 år er mistænkt eller dømt for kriminalitet. Nævnets opgave er at træffe afgørelser om foranstaltninger, der kan forebygge, at børn og unge ender i et liv med kriminalitet.

Hvis en person er under 18 år og er mistænkt eller dømt for personfarlig kriminalitet, bliver sagen altid sendt til nævnet. Hvis der er tale om anden alvorlig kriminalitet, bliver sagen kun behandlet i nævnet, hvis der er oplysninger i sagen, der viser en risiko for, at personen vil begå kriminalitet igen.

Ungdomskriminalitetsnævnet er en nyere konstruktion, som trådte i kraft den 1. januar 2019. Du kan læse loven HER.

Unge mellem 10-14 år

Det er politiet, der henviser sagen til nævnet.

Hvis politiet mistænker en ung mellem 10-14 år for at have begået kriminalitet, og politiet ville have sigtet den unge, hvis den unge var over 15 år, kan politiet i stedet sende sagen til behandling i ungdomskriminalitetsnævnet.

Unge mellem 15-17 år

Når gerningsmanden i en straffesag er mellem 15 og 17 år gammel, kan dommeren ved retten beslutte, at sagen også skal behandles i nævnet. Typisk vil dommeren gøre det i de sager, hvor dommeren giver en betinget fængselsstraf. Det kan dog også ske sådan, at dommeren beslutter, at sagen skal behandles i ungdomskriminalitetsnævnet kort inden løsladelse.

Hvis du begår kriminalitet, kan du altså både få en straf i retten, og nævnet kan fastsætte foranstaltninger, der kan hjælpe dig til et liv uden kriminalitet.

Ungefaglig undersøgelse

Når sager bliver henvist til ungdomskriminalitetsnævnet, er det kommunen, der skal oplyse sagen og komme med en indstilling til nævnet om, hvordan sagen bør afgøres.

Kommunen laver derfor ungefaglig undersøgelse, som skal sendes til ungdomskriminalitetsnævnet. Kommunen kan dog undlade det, hvis alle forhold allerede er belyst.

Hvordan behandles sager?

Både barn og forældre bliver indkaldt til mødet, og der er mødepligt. Til mødet deltager tre nævnsmedlemmer. Nævnet består af én dommer, én fra kommunen, der er vant til at arbejde med børn og unge, og én fra politiet, der arbejder med kriminalitetsforebyggelse. Det er de tre, der skal træffe afgørelse i sagen.

Udover de tre nævnsmedlemmer deltager som oftest også en børnesagkyndig.

Vi anbefaler, at man ikke møder alene, men at man tager en advokat med. Vi har stor erfaring med ungdomskriminalitetsnævnet, og vi møder i hele Danmark.

Hvilke sager i ungdomskriminalitetsnævnet giver gratis advokatbistand

Ungdomskriminalitetsnævnet skal tilbyde forældremyndighedsindehaverne og en ung, der er fyldt 12 år, gratis advokatbistand i en sag om:

  • - Gennemførelse af en ungefaglig undersøgelse under ophold på en institution, indlæggelse på et sygehus eller benyttelse af et børnehus
  • - Anbringelse uden for hjemmet
  • - Tilbageholdelse under en anbringelse
  • - Samvær og kontakt
  • - Opretholdelse af en anbringelse uden samtykke
  • - Ændring af anbringelsessted

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har krav på gratis advokatbistand, så kontakt os gerne gratis og uforpligtende.

Call Now ButtonKONTAKT OS