Videreført anbringelse

Hvad er videreført anbringelse?

En videreført anbringelse er en anbringelse, der ikke har nogen genbehandlingsfrist. Det betyder, at afgørelsen om anbringelse ikke automatisk skal prøves ved børn- og ungeudvalget. Afgørelsen kan træffes, uanset om barnet eller den unge har været frivilligt eller tvangsmæssigt anbragt, og uanset om forældrene har bedt om at få barnet eller den unge hjem. Grundlaget for afgørelsen er alene barnets eller den unges tilknytning til anbringelsesstedet. Afgørelse om videreført anbringelse kan træffes, selvom der ikke længere er et anbringelsesgrundlag efter de almindelige regler om anbringelse.

Hvad er betingelserne for videreført anbringelse?

Følgende betingelser skal være opfyldt, for at der kan blive tale om en videreført anbringelse:

  • Barnet eller den unge har været anbragt (frivilligt eller tvangsmæssigt) i mindst tre år.
  • Barnet eller den unge har opnået en stærk tilknytning til anbringelsesstedet
  • Det må – både på kort og langt sigt – antages at være af væsentlig betydning for barnet eller den unges bedste at blive på anbringelsesstedet.
  • Der vil fortsat være tale om en anbringelse, og alle regler, som knytter sig til en anbringelse, skal fortsat følges.

I forhold til genbehandlingsfrist er udgangspunktet, at en videreført anbringelse ikke skal genbehandles efter de almindelige regler. Der kan dog opstå så væsentlige ændrede forhold, at sagen skal genbehandles for at sikre barnets eller den unges fortsatte tryghed.

Kan jeg aldrig få sagen prøvet igen? 

Jo, det kan du. Det er nemlig sådan, at hvis forholdene ændres, har du ret til at få sagen prøvet igen. Har dit barn eksempelvis knyttet sig til en pædagog på opholdsstedet, vil sagen oftest kunne prøves igen, såfremt pædagogen ikke længere arbejder på opholdstedet.

Er der truffet en afgørelse om videreført anbringelse, og er du i tvivl om, hvorvidt forholdene har ændret sig nok til at kunne få sagen prøvet igen, så kontakt os. Du kan læse mere om os HER. 

Call Now ButtonKONTAKT OS