Vi oplever tit, at klienter spørger, om vi kan vinde sagen for dem. Svaret er nej! Advokater vinder ikke sager. Advokater hjælper klienten med at vinde sagen. Advokaten kan ikke overbevise en dommer om, at forældre godt kan tage vare på sine børn – det kan kun forældrene.

Er der så overhovedet brug for advokater? Svaret er ja! Advokaten er meget vigtig i disse typer af af sager. Det er advokatens opgave at læse alt materialet igennem, og sikre sig, at alle regler er overholdt fra forvaltningens side. Det er den desværre meget tit ikke. Som advokater oplever vi alvorlige fejl i ca. halvdelen af alle de sager, som vi behandler. Det er så alvorlige fejl, at vi af og til oplever, at dommeren vælger at hjemgive børnene.

Det er vigtigt, at finde en specialiseret advokat, der kender reglerne og kan påpege de fejl, som forvaltningen har lavet. Ellers bliver det meget vanskeligt at vinde sagen. Kontakt os gerne i dag for en snak om din sag.

Hos os tager vi alle vores klienter alvorligt, og alle sager bliver behandlet som om vi kun havde den ene.