Læs mere her

Overvåget samvær

Hvad er en overvåget samvær? Og hvad er betingelserne for at iværksætte overvåget samvær? 

tvangsanbringelse

Et overvåget samvær indebærer, at dem der skal have samvær med et barn ikke må være alene med samværet. Der skal meget til før man kan fastsætte et overvåget samvær. Da der er tale om en indgribende afgørelse, er det børn- og ungeudvalget, der skal træffe beslutning om det, såfremt samværet forældrene ikke vil samtykke. Der bliver som oftest truffet afgørelse for 6 måneder af gangen. Afgørelsen kan påklages til Ankestyrelsen og videre til retten. 

Overvåget samvær - hvad kan du gøre?

De fleste forældre med et an

I forhold til spørgsmålet omkring forældrekomptenceundersøgelse er det vigtigt, at du ikke siger ja til sådan en, før du har talt med os. Der er desværre rigtig mange psykologer, som ikke er egnede til at lave denne type undersøgelser, – og vores erfaring gør, at vi ved, hvem du skal styre udenom. 

Vi er med dig fra start til slut

Vi følger dig og sagen hele vejen igennem systemet. Vi er erfarne børneadvokater, og slipper ikke sagen før du er tilfreds med resultatet. 

tvangsanbringelse

Vigtig information

Spørgsmål og svar

Ja, det kan man. Hvis man er ordentlig forberedt og man møder med en erfaren advokat, så kan man vinde sagen. Det kræver dog også, at man har en god sag. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har en god sag, er du velkommen til at kontakte os. 

Måske. Vi vil i hvert fald gerne gøre forsøget. Kontakt os endelig – og så vil vi se, hvad vi kan gøre for dig. 

Du skal skrive hvilke oplysninger der er urigtige, og så skal du kontakte os hurtigst muligt. Så vil vi hjælpe dig med at forelægge dine synspunkter næste gang sagen skal behandles. 

Du skal respektere barnets ønske. Vi kan og vil ikke hjælpe med at foranstalte samvær mellem et barn og en forælder, som barnet er utryg ved. Vores rådgivning tager altid udgangspunkt i, hvad der er bedst for barnet. 

Ja, du har frit valg når det kommer til advokat. Du må også gerne skifte advokat, hvis du fortryder dit nuværende valg af advokat. Kontakt os gerne uforpligtende. 

Ja, hvis betingelserne ikke er opfyldte, så er det. Betingelserne for anbringelse er, at der skal være en åbenbar risiko for, at barnets eller den unges sundhed eller udvikling lider alvorlig skade. Derudover er det en betingelse, at problemerne ikke kan løses i hjemmet. Der skal rigtig meget til, før betingelserne herfor er opfyldt. Kontakt os gerne for en vurdering af din sag, hvis du mener, at dine børn er ulovligt anbragt. 

Du kontakter os. Så skal vi nok sørge for, at anden advokat får besked og at vi får sagens bilag. 

Kontakt os når som helst.

Vi ved din sag er vigtig. Derfor vender vi altid tilbage inden for 24 timer.