Betingelsen for at kunne tvangsanbringe et barn er, at barnet sundhed og udvikling ellers vil være i risiko. Dette følger af servicelovens § 58, stk. 1.

Det er kommunen der skal bevise, at det er tilfældet. Det gør kommunen ofte på flere måder

  1. De tilknytter støtteforanstaltninger og får lavet referater herfra. Det er vigtigt, at holder et indledende møde med sagsbehandler, hvor du skal bede om at møde dem, som skal støtte dig fremadrettet. Hvis kemien er dårlig, anbefaler vi, at du beder om en anden. Hvis du har en dårlig kemi med din støtteperson, vil du ofte få negative udtalelser, og det vil ikke gavne sagen.
  2. De laver en forældrekompetenceundersøgelse. Du kan i høj grad være medbestemmende i forhold til hvilken psykolog, der skal bruges. Vi anbefaler, at du ikke bare takker ja til den, som kommunen tilbyder, men selv undersøger markedet eller kontakter os.
  3. De indhenter dokumenter og udtalelser fra andre steder. Her skal du være meget opmærksom på, hvilke oplysninger, der bliver indhentet, og om de stadig er korrekte. Vi ser tit, at kommunen indhenter forældede oplysninger og bruger dem i sagen. Det er uhensigtsmæssigt og bør ikke forekomme. Vi bliver tit spurgt, om man kan nægte at kommunen indhenter oplysninger fra andre myndigheder. Det kan man ikke. I sager vedrørende børn må kommunen indhente fra alle andre myndigheder. Det er fordi, man vil sikre sig, at forældre ikke kan skjule oplysninger fra det kommunen.

Man skal være meget opmærksom på at sikre sig, at de oplysninger, som kommer til at indgå i ens sag, er korrekt og tidssvarende. Hvis de ikke er det, skal de fjernes eller der skal i hvert fald stå, at de ikke længere er aktuelle.

Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål til ovenstående eller du har brug for hjælp.