Ungdomskriminalitetsnævnet behandler sager, hvor børn og unge i alderen 10 til 17 år er mistænkt eller dømt for kriminalitet. Nævnet skal træffe en afgørelse, der fastlægger foranstaltninger, der kan hjælpe børn og unge til et liv uden kriminalitet.

Hvis du er mistænkt eller dømt for personfarlig kriminalitet, bliver din sag henvist til nævnet. Hvis din sag vedrører anden alvorlig kriminalitet, bliver din sag kun behandlet i nævnet, hvis der er oplysninger i sagen, der viser en risiko for, at du vil begå kriminalitet igen.

Er du 10-14 år?

Det er politiet, der henviser din sag til nævnet.

Hvis politiet mistænker dig for at have begået kriminalitet, og politiet ville have sigtet dig, hvis du var over 15 år, kan politiet i stedet sende din sag til behandling i nævnet.

Er du 15-17 år?

Når din straffesag bliver behandlet ved domstolene, kan dommeren beslutte, at sagen også skal behandles i nævnet. Hvis du får en betinget fængselsstraf, kan dommen indeholde et vilkår om nævnsbehandling.  Hvis du skal afsone en fængselsstraf, kan det være, at du kort tid før din løsladelse også skal have din sag behandlet i nævnet.

Hvis du begår kriminalitet, kan du altså både få en straf i retten, og nævnet kan fastsætte foranstaltninger, der kan hjælpe dig til et liv uden kriminalitet.

Ungefaglig undersøgelse

Når din sag bliver henvist til nævnsbehandling, er det kommunen, der skal oplyse sagen og komme med en indstilling til nævnet om, hvordan sagen bør afgøres.

Kommunen laver en ungefaglig undersøgelse, der kan danne grundlag for nævnets afgørelse i sagen, medmindre kommunen vurderer, at dine forhold allerede er tilstrækkelig belyst i tidligere undersøgelser.

Ret til advokatbistand

Ungdomskriminalitetsnævnet skal tilbyde forældremyndighedsindehaverne og en ung, der er fyldt 12 år, gratis advokatbistand i en sag om: