Hvilke oplysninger indhenter kommunen?

Betingelsen for at kunne tvangsanbringe et barn er, at barnet sundhed og udvikling ellers vil være i risiko. Dette følger af servicelovens § 58, stk. 1. Det er kommunen der skal bevise, at det er tilfældet. Det gør kommunen ofte på flere måder De tilknytter støtteforanstaltninger og får lavet referater herfra. Det er vigtigt, at […]

Ungdomskriminalitetsnævnet – en ny måde at behandle sager på

Ungdomskriminalitetsnævnet behandler sager, hvor børn og unge i alderen 10 til 17 år er mistænkt eller dømt for kriminalitet. Nævnet skal træffe en afgørelse, der fastlægger foranstaltninger, der kan hjælpe børn og unge til et liv uden kriminalitet. Hvis du er mistænkt eller dømt for personfarlig kriminalitet, bliver din sag henvist til nævnet. Hvis din […]

Advokatens rolle i børnesager

Vi oplever tit, at klienter spørger, om vi kan vinde sagen for dem. Svaret er nej! Advokater vinder ikke sager. Advokater hjælper klienten med at vinde sagen. Advokaten kan ikke overbevise en dommer om, at forældre godt kan tage vare på sine børn – det kan kun forældrene. Er der så overhovedet brug for advokater? […]